Skip to main content

Naším cílem je pokračovat ve spolupráci s našimi zákazníky při poskytování neustálé podpory při údržbě a servisu našich strojů.

V mnohých případech jsou naši zákazníci právně zodpovědní za to, že naše skladovací systémy jsou pravidelně kontrolované a udržované, aby se zaručila trvale bezpečná funkčnost. Využitím našich kvalifikovaných inženýrů můžeme poskytnout tuto službu a vykonat všechny potřebné opravy, abychom zajistili, že funkčnost našich zákazníků bude nadále fungovat efektivně a bezpečně.

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se našich servisních smluv, kontaktujte nás.