Skip to main content

Vítejte ve webové lokalitě společnosti Dexion (dále jen „lokalita“). Váš přístup k této lokalitě a její používání podléhá určitým podmínkám používání lokality a všem příslušným zákonům a předpisům. 

Přístupem na tuto stránku, jejím prohlížením a/nebo používáním potvrzujete, a to bez omezení nebo kvalifikace, že jste si přečetli, porozuměli jste a souhlasíte s tím, abyste byli těmito podmínkami používání vázáni bez omezení nebo kvalifikace a že budete jednat v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Dále potvrzujete, že jakékoli jiné dohody mezi vámi a kteroukoli společností ze skupiny Gonvarri Material Handling, které je společnost Dexion součástí, se nahrazují, pokud jde o tento předmět. Pokud nesouhlasíte a nepřijímáte tyto podmínky používání, a to bez omezení nebo kvalifikace, zakazuje se vám přístup a používání této lokality a žádáme vás, abyste laskavě okamžitě tuto lokalitu opustili.

Mezinárodní uživatelé 

Tuto lokalitu řídí, provozuje a spravuje skupina Gonvarri Material Handling. Skupina Gonvarri Material Handling neposkytuje žádné vyjádření o přiměřenosti materiálů v této lokalitě nebo jejich dostupnosti pro použití na jiných místech než ve Velké Británii. Zakazuje se přístup do této lokality z oblastí, kde je její obsah protizákonný. Osoby, které si zvolí přístup do této lokality z jiných oblastí, tak činí z vlastní iniciativy a odpovídají za jednání v souladu s příslušnými místními zákony.

Samostatné právnické osoby 
Každá společnost přidružená ke skupině Gonvarri Material Handling je samostatnou společností, která sama řídí a spravuje své záležitosti. Každá z těchto přidružených společností má svou vlastní samostatnou identitu, ale v této lokalitě někdy používáme výrazy „skupina Gonvarri Material Handling“, „my“ nebo „nás“, a to když všeobecně odkazujeme na společnost skupiny Gonvarri Material Handling nebo když identifikování konkrétní společnosti ze skupiny Gonvarri nemá žádný užitečný význam. Používání takových výrazů je jen záležitostí pohodlí a jeho účelem není přesný popis podnikových vztahů.

Autorská práva a ochranné známky 
Veškerý obsah této lokality, a to mimo jiné včetně designu, uspořádání, grafik, fotografií, formátu a jiných vizuálních prvků lokality, je chráněn právem k duševnímu vlastnictví, a to mimo jiné autorskými právy © 2008 Gonvarri Material Handling (nebo pokud je uvedeno, kterékoli přidružené společnosti skupiny Gonvarri Material Handling, případně jejich poskytovatele licence). Vyhrazují si jakákoli práva, která zde nejsou výslovně přiznána.  Všechna vlastnická práva vztahující se na informace a matriály obsažené v této lokalitě, a to mimo jiné včetně názvu Gonvarri Material Handling, loga, ochranné známky, grafiky, fotografií, obrázků a obsahu, jsou ve vlastnictví nebo se používají na základě řádné licence pro skupinu Gonvarri Material Handling (nebo kterékoli k ní přidružené společnosti) SE VŠEMI VYHRAZENÝMI PRÁVY.

Omezení používání 
Kromě zde uvedených případů nemůžete žádný materiál z této nebo na této lokalitě a to včetně kódu a softwaru jakýmkoli způsobem upravovat, kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, odesílat, zveřejňovat, vysílat ani distribuovat. Materiál z této lokality můžete přebírat jen na vlastní a nekomerční použití, a to pod podmínkou, že daný materiál nebyl doplněn a že beze změny zachováte všechna upozornění o autorských právech a jiném vlastnictví. Používání tiskových vyhlášení a jiných dokumentů, které jsou jasně označeny jako „veřejné“, se povoluje v rámci veřejných komunikačních prostředků, pokud je uveden zdroj daných informací. Omezení odpovědnosti.

SOUHLASÍTE, ŽE SKUPINA GONVARRI MATERIAL HANDLING, VČETNĚ JEJICH PŘIDRUŽENÝCH A SPŘÍZNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ, ZÁKAZNÍKŮ, PARTNERŮ A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH ZAMĚSTNANCŮ, PŘEDSTAVITELŮ, ŘEDITELŮ, SMLUVNÍCH STRAN, OBCHODNÍKŮ, DODAVATELŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, ZMOCNĚNCŮ, NÁSTUPCŮ, POJISTITELŮ A ZÁSTUPCŮ, NENESE ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI SE ŽÁDNÝMI PŘÍMÝMI, NEPŘÍMÝMI, SPECIÁLNÍMI NEBO NÁSLEDNÝMI ŠKODAMI, ZTRÁTOU ZISKU NEBO S PŘERUŠENÍM PROVOZU, KTERÉ VZNIKLO V DŮSLEDKU VAŠEHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ, PŘÍPADNĚ NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ TÉTO LOKALITY NEBO KTERÉKOLI PROPOJENÉ WEBOVÉ LOKALITY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SKUPINA GONVARRI MATERIAL HANDLING GROUP BYLA VÝSLOVNĚ INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE SKUPINU GONVARRI MATERIAL HANDLING GROUP A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ A SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI, JEJÍ ZÁKAZNÍKY A PARTNERY ZE SPOLEČNÝCH PODNIKŮ A JEJICH PŘÍSLUŠNÉ ZAMĚSTNANCE, PŘEDSTAVITELE, ŘEDITELE, SMLUVNÍ STRANY, OBCHODNÍKY, ZMOCNĚNCE, ZÁSTUPCE A NÁSTUPCE CHRÁNIT, ZAJIŠŤOVAT A ZABEZPEČOVAT PROTI ŠKODÁM ZPŮSOBENÝM JAKÝMIKOLI NÁKLADY, NÁROKY, ŠKODAMI, ZTRÁTAMI NEBO JINÝMI ZÁVAZKY, KTERÉ VZNIKNOU V SOUVISLOSTI S VAŠÍM PŘÍSTUPEM NEBO POUŽÍVÁNÍM TÉTO LOKALITY, KTERÉ JE V ROZPORU S TĚMITO PODMÍNKAMI NEBO KTERÉ PORUŠUJE ZÁKONY